<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">

Tilaus- ja toimitusehdot

Flashnode – Yleiset sopimusehdot

Päivitetty 22.06.2022

 

Nämä yleiset ehdot soveltuvat tietokoneohjelmistojen integrointipalvelun Flashnoden sekä muiden Asiakkaan Flashnode Oy:ltä tilaamien palveluiden käyttöön. 

 

Allekirjoittamalla tai muuten hyväksymällä Tilauksen tai hyväksymällä tämän sopimuksen osana Flashnode-palvelun kirjautumisprosessia (esimerkiksi klikkaamalla “Hyväksyn”) tai Flashnode-palveluita käyttämällä, hyväksyt nämä yleiset ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

 

 1. Määritelmät 

 

Seuraavilla määritelmillä on alla oleva merkityssisältö.

 

“Asiakas” tarkoittaa henkilöä tai yhteisöä, joka on tilannut Flashnode-palveluita. 

 

“Asiakasdata” tarkoittaa Asiakkaan materiaalia ja tietoa, jota Käyttäjä tai toinen Asiakkaan puolesta toimiva henkilö lisää Palveluun.


“Flashnode” tarkoittaa Flashnode Oy:tä (Y-tunnus 2595486-3).

 

“Flashnode-palvelut” tarkoittavat Flashnode-ratkaisua sekä Flashnoden Asiakkaalle tarjoamia lisäpalveluita (kuten asennus- tai koulutuspalveluita) Flashnoden verkkosivustolla tai palvelukuvauksen kuvatun mukaisesti. 

 

“Flashnode-ratkaisu” tarkoittaa Flashnoden SaaS-ohjelmistointegrointipalvelua “Flashnode”, jota tarjotaan yleisesti Flashnoden asiakkaille, sekä tähän palveluun liittyviä ohjelmistoja. Ellei toisin ole sovittu, Flashnode-ratkaisua tarjotaan ohjelmistopalveluna kuten Flashnoden verkkosivustolla tai palvelukuvauksessa on kuvattu. 

 

Flashnoden verkkosivusto” tarkoittaa Flashnoden verkkosivuja, www.flashnode.com.

 

“Ilmaisversio” tarkoittaa Flashnode-ratkaisun ilmaisversioita, joita tarjotaan Asiakkaille koekäyttöön tai muuten ilmaiseksi. 

 

“Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan) patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, like- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

 

“Käyttäjät” tarkoittavat Asiakkaan työntekijöitä tai Asiakkaan alihankkijoita, joilla on oikeus käyttää Flashnode-ratkaisua tämän Sopimuksen mukaisesti. 

 

“Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Flashnodea (yhdessä “Osapuolet”).

 

“Palvelumaksut” tarkoittavat Flashnoden kulloinkin Asiakkaalta Osapuolten sopimuksen mukaisesti tai Flashnoden verkkosivuilla ilmoitetun tai palvelukuvauksessa kuvatun mukaisesti perimiä maksuja Flashnode-palveluiden käytöstä.

 

“Sopimus” tarkoittaa näitä yleisiä ehtoja sekä kaikkia Osapuolten välisiä Tilauksia. 

 

“Tilaus” tarkoittaa tehtyä kirjallista tai sähköistä tilausta tai hyväksyttyä tarjousta Flashnode-palvelun tilaamiseksi, mukaan lukien Flashnoden verkkosivuilla tehdyt tilaukset.

 

“Tilausjakso” tarkoittaa etukäteen maksettua ajanjaksoa, jonka aikana Asiakkaalla on oikeus käyttää Flashnode-ratkaisua Tilauksen mukaisesti. 

 

“Virhe” tarkoittaa olennaista poikkeamaa Flashnode-palvelussa suhteessa Flashnoden verkkosivuilla olevaan kulloinkin voimassa olevaan palvelukuvaukseen, huomioiden asiakkaalle ilmoitetut järjestelmävaatimukset ja Flashnoden verkkosivuilla ilmoitetut Flashnode-palveluiden käyttötarkoitukset. 

 

 1. Flashnode-palveluiden käyttö

 

2.1 Käyttöoikeus 

 

Asiakkaalla on oikeus tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, Palvelumaksut ajallaan maksamalla, käyttää Flashnode-ratkaisua Sopimuksen voimassaoloaikana siinä muodossa kuin Flashnode sen kulloinkin Asiakkalle tarjoaa. Käyttöoikeus ei ole yksinomainen, siirrettävissä tai alilisensoitavissa.

 

Asiakas saa käyttää Flashnode-palvelua Sopimuksen mukaisesti vain sisäisiin tarkoituksiinsa, eikä Asiakkaalla ole oikeutta jälleenmyydä tai tarjota kolmansille Flashnode-palvelua tai sen osaa.

 

Flashnodella on oikeus estää Asiakkaan pääsy Flashnode-palveluun ilman etukäteisilmoitusta, jos Flashnode perustellusti epäilee, että Asiakas on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja.

 

2.2 Käyttörajoitukset

 

Asiakas ja Käyttäjät eivät saa (tai sallia muiden):

 

 • Kopioida, muokata, levittää, saattaa yleisön saataviin, vuokrata, alilisensioida Flashnode-palveluita tai muuten antaa kolmansille pääsyn Flashnode-palveluihin;
 • kiertää tai yrittää kiertää Flashnode-palveluiden kopiointisuojauksia; 
 • takaisinmallintaa Flashnode-palveluita, ellei pakottava lainsäädäntö sitä salli;
 • tutkia tai testata Flashnode-palvelujen haavoittuvuutta;
 • käyttää Flashnode-palveluja luvattoman mainonnan, roskapostin,  pyramidihuijausten tai muiden massaviestien välittämiseen;
 • käyttää Flashnode-palveluita lainvastaisiin tarkoituksiin;
 • käyttää Flashnode-palveluita kolmansien immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien rikkomiseen; tai
 • käyttää Flashnode-palveluita virusten tai muiden haitallisten ohjelmistojen levittämiseen. 

 

2.3 Asiakkaan yleiset velvollisuudet

 

Asiakkaan vastuulla on hankkia ja ylläpitää kustannuksellaan omia laitteitaan, yhteyksiään ja ohjelmistojaan (sekä huolehtia niiden tietoturvasta), joita tarvitaan Flashnode-palveluiden käyttämiseksi kunkin Flashnode-palvelun sopimuksessa, verkkosivuilla tai palvelukuvauksessa olevien järjestelmävaatimusten ja -kuvausten mukaisesti.

 

Asiakas sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Flashnodea mikäli Flashnodea vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sen johdosta, että Asiakas on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja ja korvaamaan Flashnoden kanteen tai vaatimusten johdosta syntyvät vahingot ja kulut, mukaan lukien tilanteissa, jossa kolmas osapuoli väittää Asiakasdatan loukkaavan kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.  

 

 1. Rekisteröityminen ja turvallisuus

 

3.1 Rekisteröityminen ja Sopimuksen hyväksyminen

 

Sopimuksen Asiakkaan puolesta allekirjoittava tai muuten hyväksyvä henkilö vahvistaa, että tällä on oikeus edustaa Tilauksessa määriteltyä Asiakasta.

 

Asiakkaan on ilmoitettava Flashnodelle oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita tarvitaan asiakasyhteydenpitoon ja Flashnode-palveluiden laskuttamiseen. Asiakkaan on ilmoitettava Flashnodelle välittömästi, mikäli nämä tiedot muuttuvat.

 

3.2 Turvallisuus ja luvaton käyttö

 

Asiakkaan tulee estää kolmansien osapuolien Flashnode-palveluiden luvaton käyttö. Asiakkaan on pidettävä tiettyihin Flashnode-palveluihin tarvittavat kirjautumistiedot (kuten käyttäjäportaaleihin) salassa ja säilytettävä ne tietoturvallisesti.

 

Asiakkaan on ilmoitettava Flashnodelle välittömästi, mikäli kirjautumistietoja on käytetty luvattomasti tai mikäli salasanoja on päässyt kolmansien tietoon sekä vaihdettava kyseessä oleva käyttäjätunnus ja/tai salasana.

 

Asiakas on vastuussa kaikista Asiakkaan käyttäjänimillä Flashnode-palvelussa tehdyistä toimista.

 

 1. Asiakasdata

 

4.1 Oikeudet Asiakasdataan

 

Immateriaalioikeudet Asiakasdataan kuuluvat Asiakkaalle.

 

Flashnode ja tämän alihankkijat voivat käyttää Asiakasdataa Sopimuskauden aikana Flashnode-palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseksi, sekä Flashnode-palvelun käytön analysoimiseksi. Kyseinen oikeus on ei-yksinomainen, rojaltivapaa ja maailmanlaajuinen. 

 

Flashnodella on oikeus laatia Asiakasdatasta anonymisoitua käyttödataa ja tilastodataa. Kaikki oikeudet tällaiseen anonymisoituun dataan kuuluvat Flashnodelle. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällaisesta anonymisoidusta käyttödatasta Asiakas tai Käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

 

Flashnode-palveluita ei tule käyttää Asiakasdatan varmuuskopiointiin. Asiakasdatan varmuuskopiointi on yksinomaan Asiakkaan vastuulla. 

 

4.2 Vastuu Asiakasdatasta

 

Asiakas on vastuussa Asiakasdatastaan. Asiakas on vastuussa Asiakasdatan laillisuudesta ja siitä, että Asiakasdata ei loukkaa kolmansien oikeuksia. Asiakas on vastuussa siitä, että Asiakkaalla on tarvittavat oikeudet lisätä Asiakasdataa Flashnode-palveluihin ja tarvittavat oikeudet Asiakasdatan tämän Sopimuksen mukaiseen käyttöön. 

 

 1. Henkilötietojen käsittely

 

5.1 Flashnoden keräämät henkilötiedot

 

Flashnode kerää asiakasrekisteriinsä Asiakasta ja Käyttäjiä koskevia Asiakkaan tilausta ja Flashnode-palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joita Flashnode tarvitsee Flashnode-palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin Flashnoden tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja ovat muun muassa sähköpostiosoitteet ja maksutiedot. Flashnode käsittelee näitä tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

 

5.2 Asiakastietoihin sisältyvien henkilötietojen käsittely

 

Asiakas vastaa siitä, että se käsittelee ja tallentaa Flashnode-palveluihin henkilötietoja henkilötietolain ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien, asetusten ja direktiivien mukaisesti. 

 

Mikäli Asiakastiedot sisältävät henkilötietoja, Asiakas on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä ja mikäli Flashnode käsittelee näitä henkilötietoja, käsittelee Flashnode niitä Asiakkaan lukuun. 

 

Mikäli Flashnode käsittelee henkilötietoja Asiakkaan lukuun: 

 

 • Mikäli Asiakas ja Flashnode eivät toisin sovi, henkilötiedot ovat siirrettävissä ETA-alueen ulkopuolelle, jotta Flashnode kykenee tarjoamaan Flashnode-palvelun ja suoriutumaan muista tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista. Kaikki kansainväliset henkilötietojen siirrot on toteutettava voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti;
 • Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötiedot Flashnodelle siten, että Flashnode voi laillisesti käsitellä henkilötietoja tämän Sopimuksen mukaisesti Asiakkaan lukuun;
 • Ellei toisin sovita, Asiakas valtuuttaa Flashnoden käyttämään alihankkijoita tietojenkäsittelytoimenpiteisiin tämän Sopimuksen mukaisiin käsittelytarkoituksiin; 
 • Asiakas vastaa siitä, että on voimassa olevan lain mukaisesti informoinut kolmansia tämän sopimuksen mukaisesta Flashnoden henkilötietojen käsittelystä ja tarvittaessa saanut suostumuksen henkilötietojen tämän Sopimuksen mukaiseen käsittelyyn, mikäli tämä on voimassa olevan lainsäädännön mukaan tarpeen;
 • Flashnode varmistaa, että sen työntekijät ja muut henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet pitämään tiedot salassa;
 • Flashnode avustaa Asiakasta tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein mahdollisuuksiensa rajoissa vastaamaan rekisteröityjen tietopyyntöihin ja huolehtimaan muista rekisteröityjen lain mukaisista oikeuksista; 
 • Flashnode avustaa Asiakasta lainmukaisten tietoturvallisuusvelvollisuuksiensa noudattamisessa ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Flashnoden saatavilla olevat tiedot; 
 • Flashnode toimittaa Asiakkaalle tarvittavat tiedot, jotta Asiakas kykenee näyttämään, että tämä on huolehtinut lainmukaisista henkilötietojen käsittelyä koskevista velvoitteistaan;
 • Flashnode käsittelee henkilötietoja ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja ainoastaan Asiakkaan antaman kirjallisen ja lainmukaisen ohjeistuksen mukaisesti;
 • Molemmat osapuolet huolehtivat teknisin ja hallinnollisin toimenpitein siitä, että henkilötietoja ei käsitellä lainvastaisesti ja huolehtivat siitä, että henkilötietojen lainmukainen tietoturva ei vaarannu;
 • Kaikki Flashnoden hallussa olevat Asiakastietoihin sisältyvät henkilötiedot on anonymisoitava tai tuhottava tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen, kohtuullisen palautusjakson kuluttua tai välittömästi, mikäli Asiakas sitä Flashnodelta kirjallisesti pyytää tai mikäli voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää; 
 • Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä noudattaakseen EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679), mikäli tämä soveltuu Flashnoden henkilötietojen käsittelyyn Sopimuksen voimassaoloaikana.

 

 1. Flashnode-palveluiden tarjoaminen

 

6.1 Saatavuus

 

Flashnode-ratkaisussa voidaan suorittaa välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, jolloin Flashnode-ratkaisu ei ole tilapäisesti Asiakkaan käytettävissä. 

 

Flashnodella on oikeus keskeyttää Flashnode-ratkaisujen tarjoaminen seuraavissa tilanteissa: 

 

 • keskeytys on välttämätön Flashnode-ratkaisun huoltotoimenpiteiden, päivitysten tai muutosten asentamiseksi; tai 

 

 • keskeytys on välttämätön vakavien tietosuojariskien torjumiseksi tai viranomaisten määräyksestä. 

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hyvitykseen edellämainittujen välttämättömien huoltotoimenpiteiden aiheuttamista käyttökatkoista, ellei erikseen ole toisin sovittu. 

 

Mikäli Flashnode keskeyttää Flashnode-palveluiden tarjoamisen edellä mainituista välttämättömistä syistä, Flashnode pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, ilman aiheetonta viivästystä saatuaan tiedon keskeytyksestä ja sen arvioidusta kestosta.

 

Käyttökatkoja voi myös aiheutua kolmansien osapuolten palveluissa, yhteyksissä tai laitteissa tapahtuvien häiriöiden johdosta, (kuten esimerkiksi Flashnode-palveluihin integroiduissa tai liitetyissä kolmansien palveluissa tapahtuvat häiriöt). Flashnode ei ole vastuussa tällaisista kolmansien osapuolten palveluiden häiriöistä tai niistä aiheutuvista Flashnode-palvelun käyttökatkoista.

 

6.2 Flashnode-palveluiden muutokset

 

Flashnodella on oikeus milloin tahansa muuttaa tai päivittää Flashnode-palveluita tai lakata tarjoamasta Flashnode-palveluita ilman Asiakkaan suostumusta. Flashnode pidättää oikeuden päivittää Flashnode-ratkaisu uuteen versioon. 

 

 1. Muut Flashnode-palvelut

 

Osapuolet voivat sopia muiden Flashnode-palveluiden kuin Flashnode-ratkaisun toimittamisesta Flashnoden verkkosivuilla tai palvelukuvauksessa kuvatun mukaisesti tai siten, kuin Osapuolet ovat erikseen sopineet erillisellä Sopimuksella. 

 

 1. Käyttäjätuki

 

Flashnode tarjoaa Käyttäjille käyttäjätukea Flashnoden verkkosivuilla ja palvelukuvauksessa ilmoitetun mukaisesti.

 

Flashnode-palveluiden käyttöön liittyvät kysymykset ja ilmoitukset Virheistä on ilmoitettava käyttäjätukeen Flashnoden verkkosivuilla kuvatun mukaisesti. 

 

 1. Palvelumaksut ja maksaminen

 

9.1 Palvelumaksut

 

Flashnode-palveluiden käyttöön soveltuvat Palvelumaksut on määritelty Flashnoden verkkosivuilla tai palvelukuvauksessa ilmoitettu tai sovittu erikseen Sopimuksessa.

 

Asiakas voi päivittää käytössään olevan Flashnode-ratkaisun ominaisuuksiltaan laajempaan versioon (upgrade) milloin tahansa Tilausjakson aikana. Flashnode veloittaa Asiakkaalta kyseisestä päivityksestä aiheutuneet Palvelumaksut Sopimuksen mukaisesti. Flashnode-palveluiden päivitys ominaisuuksiltaan karsitumpaan versioon (downgrade) tulee voimaan sen jälkeen, kun Tilausjakso, jonka aikana päivitys toteutettiin, on päättynyt. 

 

Arvonlisävero ja muut soveltuvat verot sekä pankkimaksut lisätään Flashnoden hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Nämä verot ja maksut lisätään Asiakkaalta veloitettaviin Palvelumaksuihin.

 

Suoritettuja Palvelumaksuja ei voida maksaa takaisin Asiakkaalle. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen kesken Tilausjakson, Tilausjaksosta suoritettuja Palvelumaksuja ei palauteta. 

 

9.2 Maksuehdot

 

Palvelumaksut kustakin Tilausjaksosta tulee maksaa Sopimuksen mukaisesti etukäteen. Maksu tapahtuu Flashnoden esittämää laskua vastaan tai automaattisesti Asiakkaan ilmoittamalta luottokortilta.

 

Laskuja koskevat valitukset on toimitettava Flashnodelle 7 päivän sisällä laskun vastaanottamisesta.

 

Viivästyskorko on korkolain mukainen. Asiakas on vastuussa laskun viivästymisestä aiheutuvista kohtuullisista perintäkuluista. 

 

Mikäli Asiakkaan maksu on viivästynyt enemmän kuin 30 päivää laskun eräpäivästä, Flashnodella on oikeus ilman etukäteisilmoitusta estää Asiakkaan pääsy Flashnode-ratkaisuun. 

 

9.3 Hintojen muutokset 

 

Flashnodella on oikeus muuttaa Flashnode-palveluiden hintoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 30 päivää ennen hintojen muutosta. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden Tilausjaksojen Palvelumaksuihin.

 

 1. Salassapito

 

Kumpikin Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki toiselta Osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, eikä saa käyttää luottamuksellista aineistoa tai tietoa muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin. 

 

Salassapitovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta aineistoon ja tietoon, (a) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista; tai (b) jonka Osapuoli on todistettavasti saanut kolmannelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai (c) jonka Osapuoli on todistettavasti itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai (d) jonka Osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen taikka oikeuden päätöksen perusteella. Mikäli kohta (d) soveltuu salassapidettävään tietoon, Osapuolen on viivytyksettä ilmoitettava asiasta toiselle Osapuolelle. 

 

Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet ovat voimassa 5 vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

 1. Immateriaalioikeudet

 

Immateriaalioikeudet Flashnode-palveluihin kuuluvat yksinomaisesti Flashnodelle (tai Flashnoden alihankkijoille/lisenssinantajille), mukaan lukien mutta ei rajoittuen lähde- ja muihin koodeihin, käyttöohjeisiin, asiakirjoihin, koulutusmateriaaliin ja kaikkiin muihin Flashnode-palveluihin liittyviin materiaaleihin. 

 

Tällä Sopimuksella ei luovuteta tai lisensoida Asiakkaalle Flashnoden Immateriaalioikeuksia ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu tässä Sopimuksessa.

 

 1. Immateriaalioikeusloukkaukset

 

Flashnode puolustaa kustannuksellaan Asiakasta, mikäli kolmas osapuoli esittää Asiakkaalle vaateen, jonka mukaan Flashnode-ratkaisu loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeutta. Tämä edellyttää, että Asiakas ilmoittaa välittömästi Flashnodelle vaateesta ja antaa Flashnoden yksin käyttää asiassa vastaajan puhevaltaa sekä antaa Flashnodelle kaikki asian hoitamiseen tarvittavat valtuudet ja tiedot. 

 

Flashnodella on aina oikeus omalla kustannuksellaan muokata Flashnode-ratkaisua tai korvata Flashnode-ratkaisu tai ostaa Asiakkaalle käyttöoikeus kolmannen immateriaalioikeuteen estääkseen loukkauksen jatkumisen. Mikäli tämä ei ole kohtuullisin toimenpitein mahdollista, on Flashnodella oikeus päättää Sopimus. 

 

Flashnode vastaa tuomioistuimen tällaisen vaateen johdosta korvattavaksi määräämistä vahingonkorvauksista kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että Asiakas toimii tämän kohdan mukaisesti, ja (i) Asiakas, Asiakkaan konserniyhtiö tai alihankkija ei ole toiminnallaan aiheuttanut kyseistä vaadetta; tai (ii) vaade ei johdu Asiakkaan tai sen alihankkijan Flashnode-ratkaisuun tekemästä muutoksesta tai Asiakasdatasta; tai (iii) vaade ei johdu siitä, että Asiakas on yhdistänyt Flashnode-palvelut kolmannen osapuolen ohjelmistoon, jota Flashnode ei ole hyväksynyt; (iv) vaadetta ei olisi ollut vältettävissä mikäli Asiakas olisi käyttänyt uusinta Flashnode-palveluiden versiota tai Flashnoden Asiakkaalle tarjoamaa Flashnode-palveluiden päivitystä. 

 

Flashnoden vastuu Immateriaalioikeusloukkauksista rajoittuu tähän kohtaan.

 

 

 

 1. Virheet

 

Flashnode-ratkaisu ei tule olennaisesti poiketa Flashnoden verkkosivuilla olevasta kulloinkin voimassa olevasta palvelukuvauksesta; virhearvioinnissa aina huomioiden Asiakkaalle ilmoitetut järjestelmävaatimukset ja Flashnoden verkkosivuilla ilmoitetut Flashnode-palvelun käyttötarkoitukset.

 

Asiakkaan tulee tehdä ilmoitus Virheistä Flashnoden ohjeiden mukaisesti ja 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä ajankohdasta, jolloin Asiakkaan kohtuudella olisi pitänyt Virhe havaita.

 

Flashnode ei anna Flashnode-palveluista takuita, eikä anna takuuta mm. Flashnode-palveluiden loukkaamattomuudesta tai virheettömyydestä tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen.

 

Flashnoden Ilmaisversio tarjotaan aina ”sellaisena kuin se on”. Ottaen huomioon, että Ilmaisversiot tarjotaan Asiakkaalle veloituksetta, ei Flashnode anna Ilmaisversioista takuita eikä Flashnode ole vastuussa Asiakkaan tai Käyttäjän Ilmaisversion käytöstä aiheutuneista vahingoista. 

 

 1. Vastuunrajoitus

 

Flashnode ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten menetetystä voitosta. 

 

Flashnoden yhteenlaskettu enimmäisvastuu Flashnode-palvelun käyttämisen aiheuttamista mahdollisista vahingoista vastaa enintään Sopimuksen mukaisia keskimääräisiä kuuden kuukauden Palvelumaksuja.  

 

Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuviin vahinkoihin.

 

Lisäksi erikseen mainitaan, että integraatioihin liittyvät kolmannen osapuolen rajapinnat, integraatiotyökalut tai liittymät voivat aiheuttaa virheitä tai johtaa virhetilanteisiin. Flashnoden integraatiot rakennetaan noudattaen kolmannen osapuolen rajapinnan tarjoamia turvallisuus- ja suojausmahdollisuuksia käyttäen, eikä Flashnode ole vastuussa tilanteista, jotka johtuvat näiden mahdollisista puutteista. Flashnode ei ole missään olosuhteissa vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista, jotka liittyvät näiden toteuttamiin, ylläpitämiin tai omistamiin ratkaisuihin, integraatioihin, rajapintoihin tai työkaluihin.

 

 1. Sopimuksen voimassaolo

 

Tämä Sopimus astuu voimaan Tilauksen tai Sopimuksen hyväksymispäivämäärällä. Sopimus on voimassa Tilausjakson ajan ja jatkuu automaattisesti sen päättymisen jälkeen uudella yhtä pitkällä määräaikaisella Tilausjaksolla uuden Tilausjakson alkupäivämäärän mukaisin listahinnoin, mikäli Asiakas ei kirjallisesti irtisano Sopimusta yhtä (1) kuukautta ennen Tilausjakson päättymistä, jolloin Sopimus päättyy meneillään olevan Tilausjakson viimeisenä päivänä. 

 

Flashnode voi päättää Sopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla. 

 

Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti, eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän sisällä vastaanotettuaan asiaa koskevan korjauskehotuksen toiselta Osapuolelta.

 

Ilmaisversion tilausjakso on voimassa toistaiseksi ja voidaan päättää milloin tahansa. 

 

Tämän Sopimuksen kohdat, joiden on luonteensa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa myös Sopimuksen/Tilausjakson voimassaolon päättymisen jälkeen, säilyvät voimassa Sopimuksen/Tilausjakson päättymisen jälkeen. 

 

 1. Sekalaista

 

16.1.Ilmoitukset 

 

Kaikki Sopimukseen liittyvät Asiakkaan Flashnodelle osoittamat ilmoitukset tulee tehdä englanniksi tai suomeksi ja lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: support@flashnode.com.

 

Kaikki Sopimukseen liittyvät Flashnoden Asiakkaalle osoittamat ilmoitukset tulee olla englanniksi tai suomeksi ja lähettää sähköpostitse Asiakkaan Tilauksessa ilmottamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Mikäli Osapuolen yhteystiedot vaihtuvat, tulee uudet tiedot ilmoittaa toiselle Osapuolelle.

 

16.2.Alihankkijat

 

Flashnodella on oikeus teettää tämän Sopimuksen mukaisia tehtäviään alihankkijoilla, mukaan lukien kolmannet ohjelmistotoimittajat. Flashnode vastaa alihankkijoiden töistä kuin omasta työstään.

 

16.3.Referenssikäyttö

 

Flashnodella on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa osana Flashnoden yleistä asiakasreferenssilistausta verkkosivuillaan ja markkinointimateriaaleissaan.

 

16.4.Vientirajoitukset

 

Asiakas sitoutuu noudattamaan Flashnode-palveluihin soveltuvia vientirajoituksia ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.

 

16.5.Koko sopimus

 

Sopimus sisältää kaiken, mitä osapuolet ovat tässä asiassa sopineet, ja kumoaa kaikki aikaisemmat Osapuolten Flashnode-palveluita koskevat suulliset ja kirjalliset sopimukset ja kirjeenvaihdon. Osapuolet eivät voi vedota mihinkään muihin kuin tämän Sopimuksen ehtoihin.

 

16.6.Sopimuslausekkeiden erillisyys

 

Jos tähän Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

 

16.7.Otsikot

 

Sopimuksessa käytetty Otsikot ovat lisätty ainoastaan Sopimuksen selvyyden vuoksi, eivätkä ne muuta tämän Sopimuksen tulkintaa. 

 

16.8.Sopimuksen siirtäminen

 

Flashnodella on oikeus siirtää tämä Sopimus tai osa siitä konserniyhtiölleen tai Flashnoden liiketoiminnan siirron/kaupan siirronsaajalle/ostajalle ilman Asiakkaan suostumusta.

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta kolmannelle ilman Flashnoden etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

 

16.9.Sopimuksen muuttaminen

 

Flashnodella on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla Asiakkaalle kirjallisesti muutoksesta vähintään 30 päivää ennen uuden Sopimuksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, hänellä on kirjallisella ilmoituksella ennen muutosten voimaantuloa oikeus irtisanoa Sopimus.

 

16.10.Ylivoimainen este

 

Ylivoimaisella Esteellä tarkoitetaan Osapuolen Sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyöntiä, joka johtuu Osapuolen vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta esteestä, jota se Osapuoli ei pystynyt ottamaan huomioon Sopimusta solmittaessa, ja jonka seurauksia, joita Osapuoli ei ole voinut kohtuudella välttää tai korjata. Mikäli toisin ei osoiteta, tällaisia esteitä voivat olla, kuitenkaan rajoittumatta, sotatila, kansannousu, mellakka tai muu kansalaistottelemattomuus, karanteenirajoitus, työriita, paitsi työriita osapuolten organisaation sisällä, epäonnistunut tai viivästynyt rahti, onnettomuudet, tulva, maanjäristys, tulipalo, myrsky tai lainmuutos tai tuomioistuimen päätös.

 

Mikäli Osapuolen suoritus viivästyy enemmän kuin 3 kuukautta Ylivoimaisen Esteen johdosta, kummallakin Osapuolella on oikeus päättää Sopimus kirjallisella ilmoituksella ilman korvausvelvollisuutta toiselle osapuolelle. 

 

16.11.Sovellettava laki ja erimielisyydet

 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaan liittyvää sääntelyä.

 

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 

 

Mikäli Asiakas loukkaa Flashnoden Immateriaalioikeuksia ja/tai rikkoo tämän Sopimuksen mukaisia salassapitovelvoitteita ja/tai maksuvelvollisuuksia, on Flashnodella oikeus saattaa asia yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto